İmar Barışı


İmar barışı, herhangi bir yapı kaydı bulunmayan ya da ruhsata aykırı yapılar için tapu benzeri bir belge olan ''YAPI KAYIT BELGESİ'' alınması sağlar.

Böylece imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılır. 

İmar barışı 31 Aralık 2017'ye kadar yapılan yapıları kapsar.